Hallituksen pestikuvaukset

Posted on Updated on

Mitä SYY-Tampereen hallituksessa tehdään? Syyskokouksen ja uuden hallituksen valinnan lähestyessä on hyvä käydä läpi, millaisia erilaisia tehtäviä hallituksessamme on. Hallitukseen voidaan valita puheenjohtajan lisäksi enintään 12 hallituksen jäsentä, ja valitut henkilöt jakavat pestit ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessaan ensi vuoden puolella. Tässä blogikirjoituksessa tämän vuoden hallituslaiset kertovat pestikuvauksissaan ydintehtävänsä, tärkeistä taidoista tehtävään liittyen sekä parhaista asioista hallitusvuodessa.

hallitus2019
Kuvassa hallitus 2019. Ylärivissä vasemmalta oikealle Antti Muttilainen, Outi Rissa, Anna Antila, Henna Räsänen, Marianne Rusuunhelmi, Anna Sävilammi ja Roosa Ruusunhelmi. Sohvalla vasemmalta oikealle Iida Kärkkäinen, Jasmin Saricicek, Sanna Jonninen ja Henna Salminen.

Puheenjohtaja

Puheenjohtajana tehtävänäni on katsoa SYY-Tampereen toimintavuotta kokonaisuutena ja ohjata toimintaa. Tämä tarkoittaa suunnittelua, aikatauluttamista ja hallituksen toiminnan koordinointia. Konkreettisimmillaan puheenjohtajana oleminen on esityslistojen tekemistä ja kokousten puheenjohtajana toimimista. Puheenjohtaja tekee myös paljon hallinnollisia tehtäviä nimenkirjoitusoikeuksien päivittämisestä toiminta-avustusten hakemiseen, ja toimii tiedon välittäjänä oman paikallishallituksen, muiden SYYn paikkareiden, liittohallituksen, YKAn ja TREYn välillä. Puheenjohtaja mahdollistaa muun hallituksen toimintaa, varmistaa että vastuut jakautuvat tasaisesti ja huolehtii siitä, että toiminta seuraa toimintasuunnitelmaa ja yhdistyksen sääntöjä. Muodollisesta johtoroolista huolimatta puheenjohtaja pääsee meillä muiden hallituslaisten tavoin tekemään myös kaikkea muuta, mitä vain satutaan tarvitsemaan tai haluamaan – esimerkiksi suunnittelemaan tapahtumia, päivittämään somea ja ständeilemään.

Tärkeitä taitoja puheenjohtajan pestissä ovat:

– Järjestelmällisyys ja hyvä muisti, jotta langat pysyvät käsissä
– Delegointitaito, jotta kaikki pääsevät tekemään sopivasti
– Vuorovaikutustaidot sekä ihmistuntemus – vapaaehtoisten johtaminen on näiltä osin valtavan opettavaista. Itse olen kokenut esimerkiksi hyvän tekemisen huomaamisen ja sille tunnustuksen antamisen erityisen tärkeäksi.

Kaikista tärkeintä on oma into ja halu tehdä – kukin ottaa pestin haltuun omana itsenään ja itselle parhaalla tyylillä!

Minulle hallitusvuodessa parasta on ollut verkostoituminen – ei siinä kankeassa ja vähän ahdistavassa mielessä, vaan siten, että yhteisen tekemisen kautta on ollut helppoa ja mukavaa tutustua tapaamiinsa uusiin ihmisiin. On myös ollut todella antoisaa päästä kehittymään vapaaehtoisten johtamisessa ja oppimaan toden teolla yhdistystoiminnan käytäntöjä. Oman toiminnan ohessa itsekin työelämäjutuista kouluttautumaan pääseminen ja porukalla virkistäytyminen ovat viimeistelleet vuodesta todellakin sen arvoisen!

Henna Salminen, puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan selkein tehtävä on avustaa puheenjohtajaa ja tarvittaessa johtaa kokouksia pj:n ollessa estynyt. Edellistä lukuun ottamatta pestissä ei suoranaisesti ole selkeitä tehtäviä vaan tärkeämpää on ollut olla kartalla mitä omassa yhdistyksessä ja sen ympärillä tapahtuu. Vpj:n täytyy olla valmiina niin ständeilyyn kuin somen päivittämiseen, mutta pestistä on mahdollista muovata omannäköinen.

Vpj:lle tärkeitä taitoja ovat kokonaisuuksien hahmottaminen ja vastuun ottaminen juoksevien asioiden hoitamisesta. Olen oppinut vuoden aikana, että on tärkeää kommunikoida aktiivisesti hallituksen kanssa ja ideoida yhdessä tulevia tapahtumia. Vuoden aikana kokemusta on karttunut mm. kokoustamisesta, yhdistyksen toiminnasta, viestinnästä sekä tapahtumien järjestämisestä. Järjestötoiminnassa ei tarvitse osata tulevia tehtäviä etukäteen, vaan riittää, että on innokas oppimaan.

Hallitusvuodessa parasta on ollut uusiin ihmisiin tutustuminen ja järjestökokemuksen karttuminen! Erityisesti excursiot, SYYspäivät sekä hallituksen aktiivipäivät ovat olleet mielekkäitä, sillä olemme päässeet tutustumaan tuleviin työnantajiin sekä tuleviin kollegoihin.

Outi Rissa, varapuheenjohtaja

Sihteeri

Syy-Tampereen sihteerin toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti kokousten pöytäkirjadokumenttien kirjaaminen ja taltiointi. Sihteerinä on tärkeää osallistua kokouksiin ja seurata aktiivisesti niissä käytyä keskustelua. Sihteeri kirjaa jokaisesta kokouksesta pöytäkirjan ja huolehtii sen puhtaaksikirjoittamisesta. Pöytäkirja hyväksytetään hallituksella mahdollisimman pian kokouksen jälkeen ja tallennetaan sähköisenä Onedriveen. Sihteerinä oppii hyvin tiivistämään ja suodattamaan tärkeimmät asiat suurista kokonaisuuksista.

Sihteerille tärkeää on keskittymiskyky, nopea kirjoitustaito sekä selkeästi ja tiiviisti kirjoittaminen. Nämäkin taidot kehittyvät hallituskauden aikana, mikä varmasti kaikilta onnistuu.

Hallituskaudessa parasta on ollut päästä seuraamaan läheltä SYY-Tampereen toimintaa ja osallistumalla myös tapahtumiin järjestävänä tahona. Tiivis ja aktiivinen hallitus on myös tehnyt hallitustoimesta erittäin mielekästä ja sujuvaa hommaa.  Sihteerinä voi myös omien resurssien mukaan auttaa muita sektoreita esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä tai edustustehtävissä.

Nelli Mäkelä, sihteeri

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitajan ydintehtäviin kuuluu yhdessä hallituksen kanssa budjetoinneista päättäminen ja kulukorvausten hyväksyminen, kuukausittain laskujen ja kulukorvausten maksaminen sekä kirjanpito.  Näiden lisäksi talouden seuranta ja raportointi hallitukselle. Nyt syksyllä tehtäviin kuuluu talousarvion teko ensivuodelle ja loppuvuodesta tilinpäätöksen tekeminen.

Itselleni ylipäätänsä järjestö- ja hallitustoiminta uutta, joten siinä mukana oleminen on ollut opettavaista. Erilaisten ihmisten kanssa toimiminen on tärkeä taito työelämässäkin ja sitä hallitustoiminnassa oppii. Vaikka SYYn rahaliikenne onkin aika pientä, on kuitenkin oppinut hahmottamaan taloudellista puolta.

Parasta hallitusvuodessa on ollut uusiin ihmisiin tutustuminen ja hyvä hallitusporukka, jossa on ollut kiva olla mukana ja saanut oppia uusia asioita. Kivaa on ollut järkkäillä erilaisia tapahtumia ja ständejä. Olen saanut osallistua erilaisiin tapahtumiin kuten esim. SYYspäivät!

Iida Kärkkäinen, rahastonhoitaja

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaavan pestiin kuuluu erilaisten tapahtumien ideointi ja toteutus. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi työelämäekskursiokohteisiin yhteyden ottamista, cv-pajan sisällön suunnittelua tai tilavarauksien hoitamista ja tarjoiltavien ostamista. Tapahtumien suunnitteluun voi kuulua sen miettiminen, kenelle tapahtuma on suunnattu, monenko henkilön arvioidaan osallistuvan, ja miten saataisiin mahdollisimman moni osallistumaan. Yksin ei tarvitse hoitaa kaikkea, vaan muut hallituslaiset ovat apuna 🙂

Tapahtumavastaavan pesti on opettanut konkreettisesti mitä kaikkea tapahtuman järjestämiseen kuuluu, ja rohkeutta kysyä jos ei tiedä jotain. Pesti on opettanut myös suunnittelun ja aikatauluttamisen tärkeyttä, jotta tapahtumat saadaan onnistumaan mahdollisimman hyvin ja vähemmällä stressillä. Yhdessä työskentelyn taito on tärkeä tapahtumavastaavalle.

Hallitusvuosi on tuonut mukanaan uusia ystäviä ja monia kivoja tapahtumia: lemppareita ovat olleet työelämäeksursio, aktiivipäivät ja kevätpäivien puhujapaneeli! Parasta on ollut saada huomata, että yhteiskunta-alalta löytyy vaikka minkälaisia työpaikkoja, ja että tuleva työelämä ei tunnu niin epämääräiseltä enää.

Rosanna Valtonen, toinen tapahtumavastaavista

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaavan tehtäviin kuuluvat tapahtumien ideoiminen, järjestäminen, tilavaraukset sekä myös tapahtumiin osallistuminen. Tänä vuonna tapahtumavastaava on ollut mukana muun muassa järjestämässä verenluovutushaastetta, SYY-lättyjä ja työelämävierailuja Helsinkiin sekä Vilnaan. Tapahtumien järjestämisessä tehdään aina yhteistyötä, joko omien hallituslaisten kanssa tai esimerkiksi ainejärjestöjen edustajien kanssa. Lisäksi ollaan mukana ständeillä kertomassa toiminnastamme.

Hallitusvuoden aikana on tullut opittua ainakin yhteistyötaitoja, delegointia, viestintää, mainontaa, somen käyttöä (esimerkiksi Instagram oli mulla aiemmin jokseenkin vähällä käytöllä) sekä yhdistyksen toimintatapoja. Somekanavien käytön osaaminen on mielestäni tärkeää joka pestissä, koska viestintää/mainontaa voi ”joutua” tekemään melkein lennosta. Paineensietokykyä ja luovuutta tulisi myös olla hieman, koska kaikki ei aina mene kuin Strömsössä. Myös organisointikykyjä tarvitaan esimerkiksi vierailun järjestämiseen toiseen maahan.

Mikä ollut parasta hallitusvuodessa: sujuva yhteistyö muiden järjestöjen kanssa sekä ennen kaikkea oman hallituksen kesken. Koskaan ei ole joutunut jäämään yksin minkään homman kanssa, vaan ideointiapua ja apukäsiä on riittänyt. On ollut todella mukavaa tutustua ihmisiin yli aine- sekä vuosiluokkarajojen. Lisäksi yhteiset tapahtumat kuten Aktiivipäivät Riihimäellä ja SYYpäivät Jyväskylässä jäävät mieleen mukavina muistoina. Niissä pääsi tutustumaan myös muiden kaupunkien paikkareihin ja vaihtamaan ideoita. Työelämävierailujen suunnittelun aikana saadut ideat harjoittelu- ja työpaikoista olivat myös ehdoton plussa!

Sanna Jonninen, tapahtumavastaava

Ainejärjestövastaava

Ainejärjestövastaavan pestiin kuuluu vuoden aikana jäsenainejärjestöihin (Iltakouluun, Staabiin ja Interktioon) aktiivisen yhteyden pitäminen sähköpostitse mitä erinäisimmissä asioissa. SYY:n jäsenkampanjoista, tapahtumista ja yhteisistä ainejärjestötapahtumista viestitteleminen toimijoiden ja sidosryhmien kanssa ovat yleisimpiä työnkuvia, mutta myös excursioiden järjestäminen opiskelijoille kuuluu työnkuvaan. Tämän vuoden excursiot järjestettiinkin yhteistyössä Staabin sekä Interaktion kanssa keväällä ja syksyllä.

Olen oppinut erityisesti viestinnästä eri toimijoiden kanssa sekä tapahtumansuunnittelusta ja -järjestämisestä. Myös erilaiset ryhmä- ja yhteistyötaidot ovat kehittyneet vuoden aikana.

Parasta on ollut ihana hallitus, joka auttaa aina kun on ollut tarve, uudet kokemukset ja tapahtumat eri paikallisjärjestöjen kanssa! On ollut hienoa haastaa itseään vuoden aikana ja huomata onnistuneensa erilaisissa tehtävissä.

Jasmin Saricicek, ainejärjestövastaava

Jäsenhankintavastaava

Jäsenhankintavastaavien tehtäviin on kuulunut vuoden 2019 aikana tietenkin olennaisena osana jäsenhankinta, mikä on sisältänyt esimerkiksi jäsenyydestä tiedottamista ja kertomista uusille opiskelijoille, ständeilyä ja tapahtumien ideointia ja järjestelemistä yhdessä muiden hallituslaisten kanssa. Olemme osallistuneet myös yliopiston ja yhteistyöjärjestöjen tapahtumiin, esimerkiksi Johtajuussymposiumiin ja erilaisiin fuksitapahtumiin.

Jäsenhankintavastaavat vievät liittyneistä jäsenistä tiedon emoliitto YKA:an, joten välillä pääsee myös kirjoittelemaan sähköposteja ja kontaktoimaan YKA:n yhteisösuunnittelijaa. Tänä vuonna olimme myös tekemässä julkaisua uusille fukseille koskien SYY:n ja YKA:n toimintaa, jolloin harjoittelimme myös muun muassa viestintää ja taittamista. Lisäksi jäsenhankintavastaavien harteilla on ollut tänä vuonna myös SYY-Tampereen varastokaapin inventaario, arkistointi ja ständitavaroista ja -kahveista huolehtiminen. Melkoisen monipuolisia tehtäviä on tullut siis tehtyä!

Olen oppinut erilaisia tietoja ja taitoja esimerkiksi tapahtumien järjestämisestä, neuvottelusta ja kokoustamisesta. Olen oppinut mahdottoman paljon myös meidän ammattiliittomme eduista ja siitä, miksi kannattaa olla liiton jäsen myös opiskeluiden aikana. Parasta hallitusvuodessa on ollut uudet kontaktit ympäri Suomen, erilaiset koulutukset ja tietenkin ensisijaisesti hallituksen hyvä ja motivoitunut meininki!

Anna Sävilammi, toinen jäsenhankintavastaavasta

Jäsenhankintavastaava

Jäsenhankintavastaavan tehtäviin kuuluu ständeily, neuvominen jäseneksi liittymisessä ja osallistuminen hallituksen toimintaan. Pesti ei tarkoita vain jäsenten hankkimista, vaan jokainen jäsenhankintavastaava voi muokata pestiään omanlaisekseen. Hallituksessa jokaisessa pestissä pystyy osallistumaan tapahtumien ideointiin ja suunnitteluun. Pesti ei sinänsä vaadi mitään erikoistaitoja, vaan tärkeintä on olla osallistuva ja positiivisella asenteella. Ständeilyssäkin kehittyy kokemuksen myötä ja oppii kohtaamaan ihmisiä itsevarmemmin. Ständeily ei ole pelkästään jäsenhankintavastaavien vastuulla, vaan hallitus yhteisesti osallistuu niihin.

Parasta hallitusvuodessa on ollut järjestötoimintaan osallistuminen – olen päässyt kehittämään omaa osaamistani, tutustumaan oman alan opiskelijoihin valtakunnallisesti ja suunnittelemaan erilaisia tapahtumia. Osallistuminen jokavuotisille aktiivipäiville oli esimerkiksi hauskaa ja opettavaista: eri pesteille suunnatut koulutukset perehdyttivät hyvin toimintaan. Näin konkreettisena esimerkkinä mainitsen uusien illan, joka oli etenkin jäsenhankinnan kannalta keskeinen ilta; siellä pääsi tutustumaan alan fukseihin ja tutustuttamaan heitä SYY-Tampereen ja YKA:n toimintaan.

Roosa Ruusunhelmi, toinen jäsenhankintavastaavista

Viestintävastaava

Viestintävastaavan tehtävät koostuvat nimensä mukaisesti viestimisestä, joka kattaa sisälleen useita vastuualueita. Viestintävastaava vastaa esimerkiksi sosiaalisen median kanavista, tapahtumien mainostamisesta ja yhdistyksen asioiden tiedottamisesta. Pesti ei kuitenkaan rajoitu vain viestimiseen, vaan hallituksen toimintaan pääsee osallistumaan monipuolisesti. Olen itse esimerkiksi ollut rasteilla ja ständeillä sekä ideoinut tapahtumia yhdessä muun hallituksen kanssa. Viestintävastaavan tehtävä ei vaadi etukäteen mitään erityisiä taitoja, vaan tärkeintä on kiinnostus ja motivaatio pestiä kohtaan. Plussaa on kuitenkin kielellinen osaaminen, ytimekkyys ja visuaalisuus. Joka tapauksessa hallitusvuoden aikana varmasti kehittyy viestijänä! Erilaisten koulutusten ja tekemisen myötä olen itse esimerkiksi päässyt kehittämään viestinnällistä osaamistani.

Parasta hallitusvuodessa on ollut tutustuminen uusiin ihmisiin. SYY:n toiminnassa pääsee tutustumaan oman alan asiantuntijoihin ja opiskelijoihin valtakunnallisesti esimerkiksi aktiivipäivillä ja syyspäivillä. Erityisen hienoa on ollut mahdollisuus tutustua eri ainejärjestöjen opiskelijoihin yli vuosiluokkarajojen, mitä muuten ei välttämättä tekisi. SYY:n toiminnassa on mukana niin opiskelujaan aloittavia fukseja kuin gradujaan viimeisteleviä maisteriopiskelijoita. Lisäksi hallitusvuodessa mahtavaa on ollut päästä kehittämään omaa osaamista ja kerryttämään työelämätaitoja, kuten tapahtumien organisoimista, viestintää ja ryhmätyötaitoja.

Marianne Ruusunhelmi, toinen viestintävastaava

Viestintävastaava

Viestintä vastaa järjestön viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta. Suurin osa viestinnästä on somessa (käytössä instagram, facebook ja twitter) mutta huolehdimme myös nettisivuista ja sähköpostilistasta, teemme flyereita sekä otamme valokuvia. Viestintään kuuluu myös grafiikan tekeminen, jossa käytämme ilmaista canva-sivustoa. Järjestön toiminnassa viestintä on olennainen osa monia osa-alueita, joten töitä tehdään yhteistyössä myös muiden hallituslaisten kanssa. Viestintään tulee myös paljon materiaalia SYY:n liittohallitukselta sekä YKA:lta.

Viestinnässä saa toteuttaa omaa luovuuttaan, ja on mahdollisuus muokata järjestön ääntä ja visuaalista ilmettä haluamaansa suuntaan. Tässä pestissä toiminen antaa konkreettisia taitoja työelämään, sillä esimerkiksi harjoittelussa työtehtäviin kuuluu usein somen päivittäminen sekä uutiskirjesähköpostit. Myös visuaalinen silmä harjautuu kuvitusta tehdessä. Viestinnän eri tehtävät ovat myös opittavissa nopeasti, ja kaikessa kehittyy vuoden aikana hurjasti!

Hallitusvuodessa parasta on ollut tutustuminen uusiin ihmisiin, erityisesti poikkitieteellisesti ja valtakunnallisesti! Myös YKAn tarjoamat koulutukset sekä tapahtumat ovat olleet huippuja. Viestintätehtävissä toimiminen on tuonut varmuutta omaan osaamiseen sekä ketteryyttä ja nopeutta reagoida sekä tuottaa sisältöjä nettiin.

Anna Antila, toinen viestintävastaavista

Koulutuspoliittinen vastaava

Koulutuspoliittisen vastaavan tehtäviin kuuluu hallituksen ja jäsenistön pitäminen ajan tasalla koulutuspolitiikkaan liittyvistä ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä, viestintä jäsenainejärjestöjen kanssa kopoilun tiimoilta sekä mahdollisesti koulutuspolitiikkaan liittyvien aktiviteettien järjestäminen. Kuitenkin, samoin kuin muissakin pesteissä, kopovastaavana pääsee osallistumaan myös muuhun toimintaan, kuten ständeilyyn ja tapahtumien organisoimiseen. Kaiken kaikkiaan välttämättömiä tehtäviä on varsin vähän ja tyyli on suurelta osin vapaa.

Tärkeintä on luonnollisestikin on hyvä olla reippaalla ja avoimella mielellä mukana kaikenlaisessa toiminnassa, oli kyse sitten yhdistystoiminnasta tai jostain muusta.

Parasta hallitusvuodessa ovat olleet tietysti ihmiset!

Antti Muttilainen, kopovastaava

Liittohallitusedustaja

Liittohallitusedustajan tehtävä on edustaa omaa paikallisyhdistystään SYYn valtakunnallisessa liittohallituksessa, johon pyritään joka vuosi saamaan vähintään yksi edustaja jokaisesta paikallisyhdistyksestä. SYYn toimintaa on Tampereen lisäksi Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Joensuussa ja Rovaniemellä. Tänä vuonna liittohallituksen tavoitteena oli yhtenäistää paikkareita, joten ideoimme esimerkiksi uuden valtakunnallisen tapahtumakonseptin Kevätpäivät! Liittohallitusedustajana tuon YKAn ja SYYn terveiset paikkariin ja toisin päin, eli varmistan tiedonkulkua toimijoiden välillä. Lisäksi liittohallituksella on omia kokouksia noin kerran kuussa, yleensä Helsingissä.

Tämä vuosi on vahvistanut erityisesti vuorovaikutustaitojani. Olen oppinut uutta työelämästä sekä saanut vinkkejä työnhakuprosessiin. Järjestötoiminta yleisesti vahvistaa myös organisointitaitoja ja SYYn toiminnassa kaikilla tasoilla pääsee tuomaan esiin omia näkemyksiä sekä ideoimaan uutta. Parasta tämän vuoden SYY-toiminnassa on ollut ystävystyminen muiden toimijoiden kanssa sekä kokemus valtakunnallisen tason toiminnasta ja tärkeiksi kokemiimme asioihin vaikuttamisesta. Esimerkiksi keväällä liittohallitus julkaisi kannanoton liittyen opiskelijoiden hyvinvointiin ja pääsi keskustelemaan teemasta asiantuntijoiden kanssa järjestettyämme excursion Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

Henna Räsänen, liittohallitusedustaja

SYY-Tampereen uusi hallitus valitaan syyskokouksessa keskiviikkona 20.11. Toivotamme kaikki jäsenet tervetulleeksi kokoukseen. Syyn liittohallitukseen vuodelle 2020 valittiin Anna Sävilammi ja Iida Kärkkäinen SYY:n liittokokouksessa.

Syyskokous 20.11.2019

Posted on

SYY-Tampereen uusi hallitus ja puheenjohtaja vuodelle 2020 valitaan syyskokouksessa keskiviikkona 20.11. Toivotamme kaikki SYY-Tampereen toiminnasta kiinnostuneet ja hallituspestiä haluavat tervetulleiksi!

MITÄ: SYY-Tampere ry:n sääntömääräinen syyskokous keskiviikkona 20.11.2019
MISSÄ: Yliopiston päätalo, luentosali A32
MIKSI: Koska järjestötoiminta on kivaa

74472771_10214216808509221_5769863145665331200_n.jpg

Kokouksessa valitaan hallitus ja puheenjohtaja vuodelle 2020, ja kaikki hallitustoiminnasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita! Hallitukseen hakiessa riittää kiinnostus ja innostushallitustyöskentelyyn. Syyskokouksessa valitaan ennen kaikkea puheenjohtaja, ja muut hallituspestit lyödään lukkoon vasta vuoden 2019 alussa järjestäytymiskokouksessa. Äänioikeutettuja ovat yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Syyskokouksen loppuun pidetään vielä hallituksen kokous, jota voi jäädä seuraamaan.

SYY-Tampereen toiminnassa mukana oleminen opettaa monia työelämän kannalta tärkeitä taitoja ja pääset tutustumaan muihin yhteiskunta-alan opiskelijoihin sekä yliopiston sisällä että valtakunnallisesti. Luottamustehtävissä toimiminen SYY-Tampereessa on myös hyvä lisä ansioluetteloon.

Mitä SYY-Tampereen hallitus siis oikein tekee?

  • päättää paikallisjärjestön toiminnasta
  • suunnittelee ja toteuttaa erilaisia tapahtumia sekä muuta toimintaa
  • toimii tiiviissä yhteistyössä SYY:n liittohallituksen ja YKAn kanssa
  • toimii yhteistyössä jäsenainejärjestöjen Iltakoulun, Interaktion ja Staabin kanssa
  • järjestää työelämäexcuja
    ….ja kaikkea muuta, mitä uusi hallitus keksii!

Hallituksessa pääset toteuttamaan omaa visiotasi toiminnassa, oli se sitten uusi työelämätapahtumakonsepti, viestintästrategia tai yhteistyö jäsenainejärjestöjen kanssa! Uusi hallitus ei jää myöskään heitteille, sillä vanhat hallituslaiset perehdyttävät tehtäviin. Hallitukseen hakiessasi voit olla jo järjestökonkari tai ensimmäisessä hallituspestissäsi, kaikki pestit muokkaantuvat tekijänsä näköisiksi ja hallitus toimii hyvässä yhteishengessä.Hallitus sopii pestijaon keskenään ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessaan ensi vuoden puolella, joten haluamastaan pestistä ei tarvitse vielä olla täysin varma syyskokouksessa. Pelkkä innostus toimia hallituksessa ja viedä SYY-Tamperetta eteenpäin riittää! 😊 Pestikuvaukset julkaistaan täällä blogissa keskiviikkona 12.10.

Linkki syyskokouksen facebook-tapahtumaan: https://www.facebook.com/events/459403508018540/permalink/461599051132319/

Fuksilehti 2019

Posted on Updated on

Hei yhteiskuntatietelijäfuksi ja suuret onnittelut uudesta opiskelupaikastasi! Tästä linkistä voit ladata SYY-Tampereen Fuksilehden PDF-tiedostona.

FUKSILEHTI-pieni.png

Interaktion, Iltakoulun ja Staabin opiskelijat voivat liittyä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n eli YKAn jäseniksi. Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen liiton jäsenenä olet myös SYYn jäsen, ja pääset jäsenille tarkoitettuihin tapahtumiin. Yhteiskuntalan korkeakoulutettujen jäsenyys jo opiskelijana kannattaa, sillä jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin koulutuksiin, etuja sekä linkin suoraan työelämään. Lue lisää opiskelijajäsenyydestä täältä.

Yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa (työelämäpäivät, ekskursiot ja saunaillat) on mahdollisuus kuulla työelämässä jo olevien kokemuksia ja kasvattaa omaa työelämätietoutta. SYY-Tampereen pyrkimyksenä on antaa opiskelijalle tietoa ammatinvalintaan suuntautuvissa kysymyksissä, jotka auttavat opiskelijaa työllistymään koulutusta vastaaviin tehtäviin. Lisäksi tapahtumissa saa uusia tuttavuuksia muista yhteiskuntatieteellisen alan opiskelijoista.

Tervetuloa kaikkiin SYY-Tampereen tapahtumiin ja nähdään syksyllä!

YKA:n urapalvelu auttoi nappaamaan harjoittelupaikan

Posted on Updated on

beverage-coffee-desk-877695
Uravalmennus voi auttaa ottamaan seuraavan askeleen kohti unelmien työpaikkaa.

Tervehdys ja mukavaa toukokuuta!

Kevät saapui taas tänäkin vuonna pitkän talven jälkeen. Opiskelijoiden loppuvuosi koostuu usein alati kasvavista deadlineista, vapusta, kesälomahaaveilusta sekä työnhausta. Kuinka monella on näin kesän korvilla takanaan pitkä ja omaa jaksamista koetellut kesätyön tai harjoittelupaikan hakuprosessi? Allekirjoittaneella ainakin. Neljännen vuoden opiskelijana tulevan harjoittelupaikan etsiminen on tullut yhä ajankohtaisemmaksi, mikä tarkoittaa sitä, että pölyttyneet ansioluettelot ja työhakemukset on ollut aika kaivaa esille ja muokata niitä nykyosaamistani vastaaviksi. Työhakemuksen sekä ansioluettelon rakentaminen sisältävät useita vaiheita. Kokemuksen, oman osaamisen sekä taitojen sanoittaminen voivat tuntua monesta opiskelijasta hankalalta, jos taustalla on lyhyitä kesätyökokemuksia ja käsissä hajanaisia opintoja. Tuleva työelämäpolku voikin vaikuttaa epäselvältä horisontissa siintävältä päämäärältä, puhumattakaan siitä kuinka sitä johtavalle polulle pääsisi matkaan.

Oma harjoittelupaikan etsiminen sisälsi lukuisia työtunteja, työhakemuksia ja harmaita hiuksia. Oli hankalaa hahmottaa, että mitä olin tähän saakka oppinut työtehtävistäni sekä yliopisto-opinnoistani ja kuinka voisin tuoda sen esille työpaikan saamista edistävällä tavalla. Erilaiset koulutukset, kuten SYY:n ja Interaktion järjestämä CV-paja ja Aktiivipäivät, auttoivat tunnistamaan perinteisiä työhakemusten ja ansioluetteloiden erheitä, joita olin tehnyt. Jouduin kuitenkin toteamaan kevään edetessä, että olin yhä ilman haastattelukutsuja ja harjoittelupaikkaa. Tässä vaiheessa aloin pohtimaan, että olisiko ulkopuolisesta näkökulmasta hyötyä hakuprosessissa. Voin ilokseni todeta, että oli.

YKA tarjoaa erinomaisia ura- ja työhyvinvointiohjauspalveluita yhteistyössä työvalmennus Futuurin kanssa. Olitpa sitten opiskelija, vastavalmistunut tai työelämällesi uutta suuntaa hakeva liiton jäsen, YKA:n urapalvelut voivat olla seuraava oikea askel työpolullesi. Tarkemmat tiedot tarjottavista palveluista löytyvät YKA:n urapalvelujen nettisivuilta, mistä pääsee helposti varaamaan aikaa niin työkyky-, työhyvinvointi- kuin uraohjaukseenkin. Itselleni työnhakuprosessissa uraohjauksesta oli suuri apu. Ajan varaaminen oli helppoa ja sain konkreettisia neuvoja, kuinka kehittää ansioluetteloani, työhakemuksiani sekä LinkedIn-profiiliani.

Kävimme uravalmentajan kanssa yhdessä läpi aiempaa työhistoriaani, opintojani sekä kiinnostuksen kohteitani ja sanoitimme näistä muodostunutta tietotaitoa yhdessä. Sain preppausapua myös tulevia työhaastatteluja varten ja keskustelimme yhdessä siitä, mitä minun kannattaa korostaa ja millä tavalla tuoda kiinnostuksenkohteitani esille. Ulkopuoliset näkemykset auttoivat laajentamaan myös omia ajatuksiani ja voinkin todeta, että uraohjauksen neuvojen avulla onnistuin nappaamaan itselleni mieleisen harjoittelupaikan. Suosittelen!

YKA:n ja SYY:n liiton hienous piilee siinä, ettei tarvitse olla omien työelämää koskevien pohdintojensa kanssa yksin. Apua löytyy sitä tarvitseville monissa eri muodoissa.

Aurinkoisin terveisin,

Jasmin

SYY-Tampereen ainejärjestövastaava

Uuden hallitusvuoden tervehdys!

Posted on Updated on

Hallituskausi alkaa keskellä kovinta kesätyö- ja harkkapaikkahakusesonkia. Monien kuulumisissa pyörivät jälleen cv-kuvat, työpaikkailmoitussivustot ja ”pitäs tehdä työhakemuksia” -päiväohjelmat. Itselleni neljännen vuosikurssin opiskelijana uutta on tällä kertaa se, että yhä useampi kaveri on oikeasti saanut sen oman alan harkkapaikan tai tullut kutsutuksi varteenotettaviin haastatteluihin.

Tämä muutos on herättänyt miettimään sitä, missä vaiheessa opintoja tulisi orientoitua työelämään. Yhteiskuntatieteellisillä aloilla, jotka harvoin valmistavat suoraan tiettyyn ammattiin, huoli työelämästä vaikuttaa olevan läsnä ihan fuksivuodesta alkaen. Toisaalta opintojen loppupuolella aiheeseen aletaan ottaa tarkoitushakuisempaa ja konkreettisempaa kontaktia, kun elämänvaihe ihan tosissaan edellyttää seuraavan askelman löytymistä. Työelämätietous, omien kykyjen ja kiinnostuksen kohteiden sijoittaminen palkkatyön maailmaan, rakentuu ja kehittyy kuitenkin koko opintojen kaaren aikana: ilman jonkinasteista kokonaiskuvaa tulevasta opiskelu tuntuu helposti puuduttavalta, mutta toisaalta omaa asiantuntijatehtävien tason osaamista on melko mahdotonta kiteyttää, ellei sitä ole ehtinyt myös kerryttää ja reflektoida.

Pidänkin tärkeänä, että SYY-Tampereen toiminnasta jäisi jotain käteen jokaisen vaiheen opiskelijalle – uraohjukselle, jolla opinnot ovat vain polttoainetta valmiiksi valittuun tavoitteeseen pääsemiselle; kandiopiskelijalle, joka haluaa tehdä jotain mielenkiintoista ja relevanttia, mutta omaa suuntaa on vaikea nähdä selkeästi; maisteriopiskelijalle, joka on jo selvinnyt pitkälle ja opiskelun vaihtuminen työnantajan tavoitteiden eteen työskentelyyn häämöttää; ja niille x- tai n-vuosien tyypeille, joita mietityttää vähän kaikki tai ei mikään. Taustaorganisaatioidemme tuella ja porukalla yhdessä näkökulmia muotoillen ja vaihtaen työelämärelevantti osaaminen on mahdollista hioa erottuvaksi ja näkyväksi.

Hallitus itse hioo osaamistaan tulevien päivien aikana ahkeraan: viikonlopun Aktiivipäivillä opimme SYY-hommien jujut ja TREY:n Järjestöstartista käymme hakemassa oppia sekä vertaistuttuja opiskelijajärjestötoiminnan pyörittämiseen. Näillä eväillä sekä monipuolisten ja osaavien tyyppien energialla lähdetään uuteen vuoteen. Haluamme olla se taho, jolta saa jeesiä työelämän ja sen parissa korostuvaan osaamisen kartoittamiseen. Jos sulle sopivaa tapahtumaa tai työelämätietoutta ei ole näkynyt, pistä ihmeessä viestiä (kanavina esim. Facebook, Instagram tai henkilökohtaisesti hallituslaisille) niin mietitään yhdessä jotain uutta!

Henna Salminen, SYY-Tampere ry:n puheenjohtaja