Hyppy vieraili tutkimus- ja koulutuskeskus Synergoksessa

Posted on

Keskiviikkona 16.3.2011 hyppyläiset vierailivat tutkimus- ja koulutuskeskus Synergoksessa, joka on Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun palveluyksikkö. Synergos tarjoaa asiantuntijapalveluita liiketoimintaosaamisen, työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden sekä palveluinnovaatioiden ja -liiketoiminnan saralla.

Nuorille vastuuta

Hyppy otettiin lämpimästi vastaan ja tilaisuus sujui rennossa ilmapiirissä. Alkusanat lausui johtaja Harri Talonen ja tämän jälkeen tutkijat Antti Talonen ja Mirka Toivonen kertoivat Synergoksen organisaatiosta ja toiminnasta. Vierailun tärkeimmäksi teemaksi nousi yhteistyön virittäminen Synergoksen ja Tampereen yliopiston opiskelijoiden välille. Synergos haluaa tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia harjoitella tutkimuksentekoa ja saada arvokasta työkokemusta. Opiskelijat voivat hakeutua Synergokseen tekemään graduaan, harjoitteluun tai osa-aikatöihin, sillä Synergoksessa luotetaan nuoriin ja heille ollaan valmiita antamaan vastuuta isoissakin projekteissa. Synergoksen noin kolmestakymmenestä henkilöstä koostuva työyhteisö onkin varsin nuori.

Sekä Antti Talonen että Mirka Toivonen ovat valmistuneet hiljattain yliopistosta ja tehneet gradunsa osana Synergoksen projekteja, joten heillä oli myös henkilökohtaista kokemusta graduyhteistyöstä. Talonen ja Toivonen kehuivat, että gradun tekemiseen löytyy aivan erilaista potkua, kun tietää, että tietoa hyödynnetään tosielämässä, eikä gradu jää pölyyntymään vain kirjahyllyyn. Lisäksi heidän mielestään oli hienoa saada Synergoksen muilta työntekijöiltä jatkuvaa ohjausta. Asioita ei tarvinnut pohtia yksin, vaan apu löytyi heti viereisestä työhuoneesta. Se, että gradun tekemisestä voi myös saada pientä palkkaa, ei liene aivan huonoin kannustin.

”Ei vain kauppatieteilijöiden juttu”

Vuonna 1990 osaksi kauppatieteiden laitosta perustettu Synergos on mielletty lähinnä kauppatieteilijöille sopivaksi, mutta mielikuva ei pidä enää paikkaansa. Yliopisto-opiskelijat kaikenlaisilla pääaineilla ja taustoilla ovat tervetulleita. Oleellisinta ovat motivaatio ja taipumus tutkimustyöhön. Synergoksen projektit tehdään aina monitieteellisessä yhteistyössä, joten eri alojen osaajille on tarvetta. Graduaiheiden suhteen on löydettävissä monenlaisia rajapintoja eri alojen ja liiketoiminnan välillä. ”Tarvitaan vain mielikuvitusta”, totesi Mirka Toivonen eri alojen yhdistelemisen rajoista.

Antti Talosen mukaan Synergoksen projekteissa yhdistetään parhaat puolet akateemisesta tutkimuksesta ja yritysten kehittämisestä. Tutkiminen on käytännön työtä, jossa pääsee tutustumaan moniin erilaisiin toimialoihin, aihealueisiin ja uusiin ihmisiin.

Rohkeasti yhteyttä!

Synergoksessa toivotaan, että opiskelijat ottavat rohkeasti yhteyttä, mikäli heillä on jokin tutkimusaihe mielessä. Yhteishenkilönä toimii tutkimuspäällikkö Timo Rintamäki, jolle voi lähettää sähköpostia graduasioissa. Synergoksessa pyritään katsomaan, mihin projektiin graduaihe voisi sopia. Gradun näkökulmaa voidaan työstää niin, että se on mielekäs niin projektille kuin tekijälleenkin. Tärkeintä on opiskelijan oma aktiivisuus ja avoin mieli.

Mainokset