Hyppy tarjosi kakkua ja tietoa valmistuville

Posted on

Hyppy ry piti tiistaina 12. huhtikuuta 2011 infotilaisuuden hallinto- ja yhteiskuntatieteistä valmistuville. Jo perinteeksi muodostunut tapahtuma keräsi paikalle reilut kolmisenkymmentä eri pääaineiden edustajaa, jotka saivat kuulla työsopimuksen solmimisen koukeroista ja yhteiskuntaosaajien työllisyystilanteesta. Mielenkiintoinen esitys nautittiin kakun ja kahvin kera.

Työsopimuksen teoria ja käytäntö

Ensimmäisenä tilaisuudessa esiintyi Suomen Valtiotieteilijöiden liiton lakimies Jukka Nohteri, joka kertoi työsopimuksen teossa huomioitavista asioista. Esiteltyään perustiedot työlainsäädännöstä ja työsopimuksista Nohteri antoi myös käytännön vinkkejä siihen, miten työsopimus kannattaa tehdä. Nohteri muistutti, että sopimuksen solmimisvaiheessa vaivannäkö kannattaa, koska täten voi välttyä mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä työsuhteen aikana.  Nohteri kannusti valmistuvia kysymään neuvoja ammattiliiton lakimiehiltä, mikäli työsopimuksessa on jotakin epäselvää.

Lakimiehen esitys herätti yleisössä myös kysymyksiä. Valmistuvia askarruttivat erityisesti määräaikaisuuteen liittyvät seikat. Nohteri painotti, että määräaikaisuudelle on aina oltava pätevä syy. Sallitut perusteet on määritelty työsopimuslaissa, mutta valitettavasti työelämän käytännöt eivät aina seuraa lainkirjainta. Ongelmatapauksissa työntekijältä vaaditaan omaa aktiivisuutta, mutta toisaalta lainopillista apua on myös saatavissa ammattiliitolta. Useimmissa tapauksissa asiat kuitenkin ratkeavat keskustelemalla työnantajan kanssa. On työnantajan etu pitää kiinni hyvistä työntekijöistä ja maineesta hyvänä työpaikkana.

Tsemppiä työllistymiseen

Toisena puhujana infossa oli Suomen Valtiotieteilijöiden liiton asiamies Aki Reininmäki, joka valotti hallinto- ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta valmistuneiden työllisyystilannetta. Reininmäki kertoi valmistuville, ettei heidän kannata murehtia liikaa tulevaa, sillä hallinto- ja yhteiskuntatieteilijät ovat työllistyneet mainiosti. Liiton teettämän tutkimuksen mukaan vuonna 2009 ja 2010 valmistuneista SVAL:n jäsenistä työttömänä oli vain noin kuutisen prosenttia kyselyn ajankohtana lokakuussa 2010. Kokoaikatöissä oli lähes 90 prosenttia ja yli kaksi kolmasosaa oli saanut työpaikan joko ennen valmistumista tai heti sen jälkeen.

Reininmäen mukaan valmistuneiden työurien startissa on kitkaa, mutta ei ole mitään syytä pitää kisaa menetettynä, vaikka näin olisikin. Vastavalmistuneista noin kolmannes oli ollut työttömänä valmistumisensa jälkeen, mutta näistäkin puolet oli työllistynyt viiden kuukauden kuluessa.  Reininmäki vakuutti, ettei valmistumisen jälkeinen työttömyys ole mikään maailmanloppu tai kerro mitään henkilön kyvyistä tai persoonasta. Työllistymisen kannalta tärkeintä on pistää työnhakuasiakirjat kuntoon ja pohtia taitojaan ja kiinnostuksen kohteitaan, jotka voivat liittyä myös erilaisiin harrastuksiin ja järjestötoimintaan. Työpaikka voi löytää yllättävilläkin yhdistelmillä ja odottamattomistakin paikoista.

Hallinto- ja yhteiskuntatieteiden maistereiden työtehtävien kirjo onkin varsin laaja ja töitä tehdään niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Vastaavasti myös valmistuneiden palkkojen vaihteluväli on kyselyn perusteella varsin suuri, aina 1900 eurosta 3900 euroon. Reininmäki vinkkasi palkkapyynnön kanssa tuskastelevia kääntymään liiton puoleen. Heillä on tarvittavat tiedot useimpien paikkojen ja tehtävien palkkatasosta ja he voivat myös antaa siten perustellun palkkasuosituksen. Tässäkään asiassa valmistuvan ei siis tarvitse jäädä yksin, vaan apua ja neuvoja on saatavilla.

Mainokset