Hyppy excuili ELY-keskuksessa

Posted on

Hyppy vieraili 10.5.2011 upouusissa Pirkanmaan ELY-keskuksen tiloissa maahanmuuton merkeissä. Ajankohtainen aihe kiinnosti opiskelijoita ja vierailun aikana esitettiin runsaasti kysymyksiä. Vastaamassa kysymyksiin oli maahanmuuttopäällikkö Pirjo Pajunen, jonka vastuulla ovat maahanmuuttoasiat Pirkanmaalla sekä Keski-Suomessa.

Pajusen esityksestä selvisi, että ELY-keskuksella on useita tehtäviä koskien maahanmuuttoa, joka pitää sisällään niin kiintiöpakolaisten, oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuin ETA-alueen ulkopuolisten työntekijöiden asioita. Maahanmuuttotiimi vastaa mm. pakolaisten sijoittamisesta kuntiin ja hallinnoi myös kunnille maksettavia korvauksia. Keskeisenä tehtävänä on myös maahanmuuttajien kotouttaminen, neuvominen ja ohjaus. Tämä tarkoittaa käytännössä maahanmuuttajien tilanteen alkukartoitusta, kotouttamiskoulutuksen järjestämistä ja työllistymisen edistämistä erilaisten koulutuksien kautta. Lisäksi ETA-alueen ulkopuolelta tulevien työlupa-asiat hoituvat ELY-keskuksen kautta. Tehtävissä onnistumista pyritään myös seuraamaan erilaisin raportein ja tutkimuksin.

Maahanmuuttopäällikö Pirjo Pajusen oma työ on lähinnä erilaisissa työryhmissä istumista, kunnissa vierailua ja verkostoyhteistyötä. Pajunen on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä ja hänen työtaustansa on varsin laaja. Pajunen on aiemmin työskennellyt mm. viidentoista vuoden ajan kunnan ”sossuna” ja juuri tätä kokemusta hän pitää ratkaisevana etuna nykyisessä työssään. Pajunen on omien sanojensa mukaan oppinut kaikkea mahdollista tekemällä mahdollisimman monenlaisia asioita.

Maahanmuuton parissa työskennellessä näkee Pajusen mielestä selvästi yhteiskunnallisten asenteiden vaihtelut ja vaikutukset maahanmuuttajien vastaanottoon. Toisaalta vähäisestä arvostuksesta huolimatta maahanmuuttotyötä tehdään Suomessa suurella sydämellä ja aidosta kiinnostuksesta maahanmuuttajien asemaa kohtaan. Samalla tekijät puolustavat omaa työtään ja kehittävät sitä jatkuvasti. Suurin osa työntekijöistä on koulutukseltaan yhteiskuntatieteilijöitä ja yliopisto-opinnot ovatkin tärkeitä asiantuntemukseen perustuvan työn kannalta.

Maahanmuuttotyössä on paljon haasteita ja tulevaisuus on monilta osin auki. Valtionhallinnossa maahanmuutto on ollut viime vuosina aikamoisessa myllerryksessä ja tehokkuusohjelma on aluetasolla purrut henkilömääriin rajusti. Pajusen mukaan maahanmuuttoasioista kiinnostuneiden on silti mahdollista päästä työhön kiinni erilaisten projektien ja palkkatuettujen harjoitteluiden kautta. Maahanmuuttopäällikkö sanoo oppineensa paljon nuorilta työtovereiltaan ja toivottaa nuoret asiantuntijat lämpimästi tervetulleiksi ELY-keskukseen.

Mainokset