Hyppy vierailulla kuntademokratiayksikössä

Posted on

Hyppy vieraili 32 hengen joukolla 30.11 Tampereen kaupungin kuntademokratiayksikössä. Työntekijät kertoivat yksikön tekemästä työstä kansalaisten osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi. Kuulimme myös opiskelijan kannalta hyödyllistä tietoa harjoittelusta ja työntekijöiden näkemyksiä työssä tarvittavasta osaamisesta. Tilaisuudessa puhuivat yksikön johtaja Antti Leskinen, vuorovaikutussuunnittelijat Annamaria Valanto-Pyhältö ja Aija Karttunen sekä Puolasta yksikön toimintaan tutustumaan tullut opiskelija Sylwia Borkowska.

UNIIKKI TAPAUS

Leskinen kertoi syystäkin ylpeänä, että Tampereen kuntademokratiayksikkö on Suomessa ainoa laatuaan. Kansalaisten osallistuminen on Tampereen kaupungin organisaatiossa arvostettu osa toimintaa, ja osallistumismahdollisuuksien parantamista pidetään asukastyytyväisyyden kannalta tärkeänä. Saimme tiiviin perehdytyksen yksikön toiminnan lähtökohtiin ja tavoitteisiin, joilla pyritään vaikuttamaan asukkaiden osallistumiseen ja hyvinvointiin. Valmisteluvaiheessa oleviin päätöksiin vaikuttaminen ja uusien palveluiden innovointi ovat kustannustehokkuutta edistäviä toimia, ja näin ollen hyödyllisiä niin kansalaisen kuin hallinnonkin kannalta.

Leskinen esitteli kiinnostuneelle kuulijakunnalle Alue-Alvareiden sekä Valma-järjestelmän toimintaperiaatteita. Kuntademokratiayksikössä ollaan tiukasti kiinni sähköisen osallistumisen kehityksessä, ja yksikkö onkin tuonut osallistumismahdollisuuden asukkaiden kotikoneille. Keskusta-alueen Alvari-ryhmä keskustelee Facebook-ryhmässä, ja Valma-järjestelmä tuo hallinnon esitykset kommentoitaviksi jokaisen kansalaisen käsien ulottuville.

Alue-Alvarit ovat osoittautuneet tarpeellisiksi keskustelukanaviksi kaupunkilaisille. Toimintaan kaivataan kuitenkin Valanto-Pyhännön mukaan lisää nuoria aktiiveja. Alvarit kommentoivat hallinnon esityksiä ja keskustelevat omaa aluetta tai koko kaupunkia koskevista ajankohtaisista teemoista. Toiminnalla on todellisia vaikutuksia päätöksenteossa, ja kuntademokratiayksikön tekemän työn ansiosta luottamus virkamiesten ja osallistuvien kansalaisten välillä on kasvanut.

MONENLAISIA POLKUJA KUNTADEMOKRATIAN PARIIN

Karttunen kertoi opiskelijoiden iloksi, että hyvinkin erilaisilla koulutustaustoilla on päädytty yksikköön töihin. Hänen mukaansa korkeakoulututkinnon lisäksi ei ole muita ehdottomia vaatimuksia, vaan kaikilla erityistaidoilla ja kokemuksella on arvoa ihmisläheisessä työssä. Vahva hallinnon tuntemus, kokemus järjestötoiminnasta sekä ryhmätyöosaaminen ovat avuksi työssä, jossa ollaan tekemisissä hyvin erilaisten ihmisten kanssa vaihtelevissa tilanteissa. Yksikkö työllistää vuosittain korkeakouluharjoittelijoita, joten näitä taitoja on mahdollisuus päästä harjoittelemaan vaikka ensi kesänä.

Tilaisuuden lopuksi saimme kuulla Borkowskalta ainutlaatuisesta projektista, jota hän oli käynnistämässä kotikaupungissaan Varsovassa. Neljän kuukauden mittaisessa projektissa koulutettiin opiskelijoita aktiiviseen paikallistoimintaan ja johtamiseen. 17 osallistujaa oppivat työpajoissa käytännön taitoja, joita he voivat tulevaisuudessa käyttää edistämään osallistumista sekä työskennellessään johtavissa tehtävissä. Borkowska välitti projektissa tiivistyneen aktiivisuuden kuulijoilleen ihailtavalla innolla, ja kehotti tamperelaisia opiskelijoita ryhtymään samanlaisiin projekteihin. Tarvitaan vain intoa ja halua kehittyä.

Mainokset