Hyppy exculla TE-keskuksessa

Posted on Updated on

Hypyn vuoden viimeinen excu suuntautui Tampereen TE-keskukseen 15.12. Pientä seitsemän hengen joukkoamme oli ottamassa vastaan palvelupäällikkö Irmeli Opas. Hän kertoi uudessa rakennuksessa sijaitsevista toimistoista ja TE-keskuksen palveluista kierrättäessään ryhmäämme tiloissa.

Opas kertoi 38 työvuoden vankalla asiantuntemuksellaan muutoksista, joita on tapahtunut niin TE-keskuksen sisällä kuin yhteiskunnallisessa työkulttuurissa. Hänen mukaansa työelämä on koventunut, mikä on myös TE-keskuksen henkilöstölle haaste asiakkaiden työllistymiseen liittyviä pulmia pohdittaessa. Lisäksi työssä näkyy asiakkaiden ongelmien lisääntyminen ja monimutkaistuminen, sillä yhä useammin asiakkaina on esimerkiksi huumeidenkäyttäjiä. Puhuttaessa yhteiskunnallisesta muutoksesta työhön suhtautumisessa Opas alleviivasi, että hänen mielestään erityisesti akateemisesti koulutetut nuoret suhtautuvat innokkaasti työntekoon. Hänen mielestään nuorten kannattaa hyödyntää TE-keskuksen tarjoamia palveluita jo opiskeluaikana, ja olla erityisen aktiivisia työnhakijoita opiskelujen loppuvaiheessa. TE-keskukseenkin on mahdollisuus päästä harjoittelemaan käytännön taitoja, vaikkei vakituisia paikkoja tai sijaisuuksia ole välttämättä avoinna, sillä valmistuneita on työllistetty tukitoimin.

Keskustelussa oli positiivinen sävy, vaikka TE-keskus on suurten haasteiden edessä. Työntekijät vähentyvät jatkuvasti, eikä esimerkiksi ensi kesänä välttämättä oteta korkeakouluharjoittelijoita lainkaan. Työntekijävajeesta johtuen keskuksen monipuoliset palvelut ovat jo vähentyneet, ja Tampereen ympäryskuntien toimistoja suljetaan. Kaikesta huolimatta Opas suhtautui tulevaisuuteen uteliaasti, ja nosti esille suunnitelmat palveluiden vähittäisestä siirtymistä internetiin.

TE-keskuksessa on töissä monien alojen ammattilaisia. Opas itse tuli keskukseen töihin yo-merkonomin papereilla, ja suoritti myöhemmin kandidaatin tutkinnon yhteiskuntatieteistä. Työntekijöillä on hänen mukaansa useimmiten tutkinto juuri yhteiskunta- tai hallintotieteistä tai sosionomin amk-tutkinto. TE-keskus pyrkii mahdollistamaan lisäkouluttautumisen myös työn ohessa.

Hallinnolliseen työhön haikailevalle Opas antoi selkeän vinkin: kannattaa opiskella esimerkiksi julkisoikeutta, sillä oikeudellinen osaaminen on tärkeää muun muassa työvoimaneuvojan työssä. Lisäksi korkeassa arvossa pidetään hyviä ATK- ja kielitaitoja. Kiinnostus ihmisiä ja yhteiskunnallisia asioita kohtaan ja tieto työmarkkinoista ovat hyödyllisiä ominaisuuksia työssä. Kaiken oppii kuitenkin käytännössä, ja työntekijöiden kesken vallitsee hyvä avunannon ja keskustelun ilmapiiri.

Mainokset