SYY: Nyt riittää yksinäinen puurtaminen! Monipuolisemmat opetusmetodit ja työelämävalmiudet osaksi yliopisto-opintoja

Posted on

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry kannustaa yliopistojen yhteiskunta-, hallinto- ja valtiotieteellisiä tiedekuntia panostamaan vaihtoehtoisiin opetus- ja oppimismenetelmiin.

Opiskelijat toivovat yksinäisen kirjastossa istumisen sijaan keskustelevampia opetusmuotoja, jotka mahdollistavat samalla työelämässä tarvittavien vuorovaikutus- ja argumentointitaitojen harjaannuttamisen.

– Luentoja voisi virkistää keskusteluun kannustavalla ilmapiirillä ja spontaaneilla pari- ja ryhmätehtävillä. Ryhmässä toimiminen valmentaa samalla tiimityöskentelyyn ja pienryhmien johtamiseen. Myös tenttikirjojen teoreettinen sisältö aukeaa paremmin esimerkiksi lukupiireissä, ehdottaa SYYn puheenjohtaja Lauri Koponen.

Teoreettisen kirjalistan ohella opiskelijat kaipaavat työelämälähtöisiä opetusmetodeja. SYY kannustaa oppilaitoksia hyödyntämään vierailevia luennoitsijoita, jotka tuovat opintosisältöön työelämänäkökulman. Kurssien sisällöstä ja opetettavasta aineesta riippuen opetuksessa voi käyttää myös esimerkiksi case-tarkasteluja yhteistyössä alan työnantajien kanssa tai simuloida opetettavaan aiheeseen liittyviä neuvotteluja, esimerkkinä Malli-YK.

Koska yhteiskuntatieteellinen tutkinto on generalistinen, tulee opiskelijoiden työelämävalmiuksia tukea kattavasti jo opiskeluvaiheessa. SYY toivoo, että opiskelijan työelämään kasvaminen huomioitaisiin opintotarjonnassa entistä paremmin esimerkiksi työmarkkinatieto- tai ammatikuvakurssein.

– Opintojen tarkoitus on valmistaa asiantuntijoita käytännön työelämään, ja oppilaitosten tulisi hyödyntää ammattijärjestöjen erityisosaamista työelämään valmistavan opetuksen järjestämisessä, Koponen korostaa.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Lauri Koponen, puh. 050 565 1626, syy-puheenjohtaja (at) yhteiskunta-ala.fi

Mainokset