SYY-Tampereen kevään ekskut

Posted on

SYY-Tampere toteutti keväällä kolme paikallisekskursiota. Kävimme tutustumassa Pirkanmaan ELY-keskukseen (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), Kelaan ja Tampereen kaupungin konsernihallinnon tilaajaryhmään. Ekskursioille osallistui noin kaksikymmentä opiskelijaa ja vierailut olivat oikein onnistuneita!

ELY-keskuksessa meidät vastaanottivat hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Kirre Palmi ja alouspäällikkö Jani Tulehmo. Saimme kuulla ELY-keskuksen tehtävistä, vastuualueista ja toiminnan tavoitteista. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat omien sanojensa mukaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Palmi ja Tulehmo kertoivat meille lisäksi omista urapoluistaan ja opiskeluhistorioistaan, mikä kiinnostikin erityisesti osallistujia.

Kelan keskustan toimipisteessä tapasimme Tampereen vakuutuspiirin johtaja Leena Harjun, joka esitteli meille Kelaa organisaationa ja työnantajana. Kävi ilmi, että Kela työnantajana kiinnosti useita opiskelijoita ja moni olikin hakenut sieltä kesätöitä. Ikävä kyllä saimme kuulla, että kesätyöntekijät oli jo valittu haastatteluvaiheeseen ja näin päädyimme keskustelemaan, kuinka erottua hakijoiden suuresta joukosta. Leena Harju kertoi myös omasta työhistoriastaan ja kokemuksistaan Kelassa. Kuulimme paljon Kelan sähköisten järjestelmien kehittämisestä ja palveluiden toimivuudesta verkossa ja Kelasta piirtyikin varsin moderni kuva organisaationa.

Kolmannen vierailun teimme Tampereen kaupungille, josta tutustumiskohteeksi oli valikoitunut konsernihallinnon tilaajaryhmä. Esittelyn meille piti hallintopäällikkö Kristiina Karppi ja lisäksi saimme kuulla kahden muun työntekijän työ- ja koulutushistorioista. Saimme kattavan kuvan Tampereen kaupungista organisaationa ja tilaajaryhmän toiminnasta. Keskustelua heräsi muun muassa Tampereen kaupungilla työskentelyn erityispiirteistä, erilaisissa työtehtävissä tarvittavasta osaamisesta ja ensimmäisen työpaikan saamisesta. Tampereen kaupunki vaikutti olevan monelle osallistujalle potentiaalinen työnantaja.

Kaiken kaikkiaan ekskursioista voisi sanoa, että mieluisinta kuultavaa oli jokaisen tutustumiskohteen työntekijöiden ura- ja koulutuspolut sekä näkemykset vaadittavista tiedoista ja taidoista nykyisen työnkuvan näkökulmasta. Päällimmäisenä jäi mieleen, ettei juuri mikään koulutus sellaisenaan anna suoraan valmiuksia työhön ja että jokaisen työurat muodostuvat omannäköisiksi, toisinaan lähes sattumanvaraisesti.

Mainokset