Hommat haltuun vai hanskat tiskiin? -työuratapahtuma 11.11.

Posted on Updated on

hommathaltuun

Pirkanmaan yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry, PYRY, järjesti yhteistyössä SYY-Tampereen kanssa 11.11. työuratapahtuman, jossa osallistujat pääsivät kuulemaan ja keskustelemaan yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen työllisyystilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Paikalla oli runsaasti niin opiskelijoita kuin työelämässä olevia.

Peer Haataja Tampereen kauppakamarista puhui osuudessaan Pirkanmaan elinkeinoelämästä ja yhteiskunta-alan ammattilaisten mahdollisuuksista elinkeinoelämän palveluksessa. Haataja korosti mm. omien taitojen ja osaamisen esiintuomisen merkitystä työelämässä ja kehotti yhteiskuntatieteilijöitä suhtautumaan avoimesti yksityisen sektorin tarjoamiin tilaisuuksiin.

Sofia Tuomola Pirkanmaan TE-toimistosta kertoi toimiston palveluista, joita jo työelämässä olevat, valmistuvat opiskelijat ja työttömät voivat hyödyntää. Näitä ovat mm. työvoimakoulutus, palkkatuki sekä palvelut aloittelevalle yrittäjälle.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen valotti puheenvuorossaan yhteiskuntatieteilijöiden työmarkkinatilannetta liiton viimeisimmän työmarkkinatutkimuksen pohjalta. Tilanne on varsin hyvä ja esimerkiksi 79 % vastaajista koki olevansa koulutustaan vastaavassa työssä. Valtio on edelleen yhteiskuntatieteilijöiden yleisin työllistäjä, mutta huomionarvoista on yksityisen ja kolmannen sektorin kasvu työllistäjinä. Lisäksi sivu- ja päätoiminen yrittäminen on kasvattanut suosiotaan.

Lopuksi tapahtuman osallistujat pääsivät toimeen, kun oppimiskahvila-muotoisessa ryhmätyöskentelyssä pohdittiin liiton tarjoamia palveluita nyt ja tulevaisuudessa, erilaisia yrittäjyyden mahdollisuuksia, yhteiskuntatieteilijän tarvitsemaa osaamista sekä opiskelun aikaisesta työstä saatavia taitoja.

Osallistujat saivat tapahtumasta varmasti uusia näkökulmia oman osaamisen tunnistamiseen, yhteiskunta-alan työmarkkinatilanteeseen ja työelämän mahdollisuuksiin!

Mainokset