Yhteiskunta-alan liitot: Harjoittelu erottamattomaksi osaksi tutkintoa

Posted on

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen harjoittelututkimuksen vastaajista alle 40 prosentilla harjoittelu kuuluu pakollisena osana tutkintoon. Samasta vastaajajoukosta kolme viidestä kertoo, ettei yliopiston myöntämää harjoitteluapurahaa riitä kaikille halukkaille.

– Harjoittelun pitäisi olla erottamaton osa yhteiskunta-alan yliopistotutkintoa. Pakollisuus ei kuitenkaan yksin riitä, vaan yliopistojen tulee varmistaa harjoitteluapurahan saaminen jokaiselle alan opiskelijalle kerran opintojensa aikana. Myös harjoittelupaikkojen tarjontaan on panostettava lisäämällä yliopistojen yhteistyötä potentiaalisten työnantajien kanssa, liiton puheenjohtaja Mikko Eskola korostaa.

Harjoitteluilla on valtava merkitys valmistumisen jälkeisessä työllistymisessä. Liiton vuosien 2013 ja 2014 työmarkkinatutkimusten mukaan noin viidennes ensimmäisistä koulutusta vastaavista työpaikoista löytyy harjoittelutyönantajan palveluksesta.

Myös opiskelijoiden mielestä harjoittelun suorittaminen on tärkeää. Yli 90 % harjoittelukyselyyn vastanneista pitää tärkeimpänä tekijänä harjoittelussa oman alan työkokemuksen kartuttamista. Seuraavaksi tärkeimpiä olivat mahdollisuus syventää ja soveltaa osaamista sekä uusien verkostojen ja kontaktien luominen.

– Yhteiskunta-alan koulutus antaa valmiudet hyvin erilaisiin työtehtäviin, jolloin oman urapolun löytyminen voi olla joskus vaikeaa. Harjoittelu antaa työkokemuksen lisäksi myös tukea oman uran suunnitteluun ja auttaa hahmottamaan koulutuksen tuottamaa osaamista käytännön työtilanteissa. Tämän vuoksi myös harjoittelun laatuun ja ohjaukseen pitää panostaa, Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry:n puheenjohtaja Heidi Niinikoski vaatii.

 

Tammi-helmikuussa toteutetun harjoittelututkimuksen tulokset löytyvät osoitteesta http://www.slideshare.net/Yhteiskuntaala/yhteiskuntatieteilijoiden-korkeakouluharjoittelu-2015-kyselyn-tulokset.

Mainokset