Kärpäsenä katossa

Posted on Updated on

Vaikka helteet hellivät, syksy ja opintojen alku lähenee. Jos olet tämän vuoden fuksi, tervetuloa yliopistoon! Tässä hieman suuntaa, millainen sinun kesäsi voi olla parin vuoden päästä. Postauksessa nimittäin kerrotaan, kuinka SYY-Tampereen hallituksen jäsenet ovat viettäneet kesää töissä, harjoittelussa ja opiskellen. Haastatellut ovat aloittamassa neljättä tai ylempää vuosikurssia.

Ilmari Uljas, kansainvälinen politiikka:

”Kuluneena kesänä olen ollut tutkimusavustajana kahdessa eri tutkimusprojektissa Tampereen yliopiston maksaessa palkkani.

Molemmat projektit keskittyvät EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, johon myös gradussani keskityn. Kesätyöni onkin työkokemuksen lisäksi tarjonnut ajattelun aihetta omaan opiskeluun. Tehtäviini on kuulunut erinäisten raporttien ja yhteenvetojen koostaminen Suomen osallistumisesta EU:n ulkopolitiikkaan sekä EU:n ja Venäjän välisestä yhteistyöstä. Graduaiheen lisäksi nykyinen kesätyöni on jatkumoa viime kesän kokemukselleni harjoittelussa Suomen EU-edustustolla. Tällä hetkellä tuntuma on, että EU is everywhere.

Duunini on ollut osa-aikaista ja hommia olen pääosin tehnyt kotona tai kirjastolla. Osa-aikaisuus on mahdollistanut kesästä nauttimisen. Omien työaikataulujen määrittäminen deadlinejen puitteissa on sopinut minulle kuin tutkija kammioonsa. Asian kääntöpuolena on kuitenkin jokapäiväisen työyhteisön puuttuminen.
Assarin tehtävät ovat avanneet tutkimustyön maailmaa, minkä näen ehdottomana vahvuutena. Opinnoista tutuilta professoreilta olen saanut palautetta työskentelystäni, mikä on oman alan työkokemusta kerryttäessä äärimmäisen tärkeää. Myönnettäköön, että puoli vuotta sitten en juurikaan pohtinut tutkijan tehtäviä valmistumisen jälkeen, mutta nyt saattaa olla toisin.”

Anu Markkola, hallintotiede:

”Kevääni ja kesäni kuluivat viestintä- ja tutkimusassistenttina Kunnallisalan kehittämissäätiössä.

Kunnallisalan kehittämissäätiön pääasiallinen tehtävä on rahoittaa kuntia palvelevaa tutkimustoimintaa. Työtehtäviini kuuluivat muun muassa tiedottaminen ja tutkimusasiamiehen avustaminen rahoitushakemusten käsittelyssä.

Erityisesti työssäni oli mielenkiintoista kunta-alaa koskevan tutkimuksen kenttään perehtyminen. Eri tutkimusalueiden edustama laaja-alainen ote julkisen sektorin kehittämiseen nimittäin innosti oppimaan lisää. Myös lähimmän esimieheni kanssa käymiä monia keskusteluja jään kaipaamaan.

Assistenttina hoidin monenlaisia toimiston tehtäviä, ja kiireessä eri suuntiin vetävät velvollisuudet tuntuivat joskus loputtomilta. Työn melskeessä pään kylmänä pitämisessä auttoivat priorisoiminen ja post-it-lapuille töherretyt muistiinpanot.”

Henri Ala-Lahti, valtio-oppi (valmistunut myös englannin kielestä):

”Olen työskennellyt kesän Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa tutkimusapulaisena.

Työnkuvaani kuuluu yhteiskuntatieteellisten tutkimusaineistojen kääntäminen, muiden englanninkielisten dokumenttien kääntäminen, kielentarkistus sekä aineistokuvailujen kirjoittaminen englanniksi. Tämä oli jo neljäs kesäni samassa työpaikassa.

Parasta työssä on, että se on oman alan työtä, se on riittävän haastavaa ja minulla on mukavat ja avuliaat työkaverit. Työssä ei oikeastaan ole mitään huonoa, mitä nyt asiatekstin kääntäminen voi ajoittain käydä vähän raskaaksi. Kesätyö ja selkeät työajat tuovat mukavaa vaihtelua opiskeluun.”

Mikko Lampo, valtio-oppi:

”Allekirjoittaneella kesä meni pitkälti opiskellessa ja Tampereen kesämeininkejä fiilistellessä.

Kesäopiskelussa korostuu itsenäinen tekeminen ja itsekurin merkitys: näin sähköisten tenttien aikakaudella itse asettamiaan deadlineja voi aina siirtää vaikka viime minuutilla.

Parin kirjatentin ohella kesän suurin projekti on ollut saada keväällä aikataulullisten kiireiden takia jäihin laitettu kandidaatintutkielma viimein pakettiin. Tauon aikana ehdin lukaista hieman lisää kandiini soveltuvaa aineistoa ja siten tekstiä alkoi tulla kuin itsestään. Muutaman kuukauden tauko nosti kynnystä avata kyseinen Word-tiedosto uudestaan, mutta samalla tuli huomattua, että kirjoittamistauosta voi tosiaan olla myös hyötyä.

Kesäopiskelu on kaiken kaikkiaan varsin kelpo vaihtoehto ja hyvä mahdollisuus suorittaa syystä tai toisesta roikkumaan jääneitä opintopisteitä. Syksyä odotan silti jo innolla!”

Lara Anastasiou, kansainvälinen politiikka:

”Alkukesäni kului Gigantin asiakaspalvelukeskuksessa. Elokuun alussa aloitin harjoittelun ulkoasiainministeriössä.

Gigantissa työni keskittyi asiakkaiden kysymyksiin vastaamiseen sekä asiakkaiden auttamiseen mahdollisissa ongelmatilanteissa. Vaikka välillä päivä täyttyi sinällään ikävistä reklamaatioista, töissä oppi myös paljon suuren yrityksen toiminnasta ja esimerkiksi logistiikan monimutkaisuudesta. Olen sitä mieltä, että koskaan ei kannata väheksyä mitään työpaikkaa vaikka se ei vastaisikaan omaa alaa, sillä kaikkialla oppii. Minulle Gigantti-kokemus oli kasvattava ja antoi paljon uusia työelämätaitoja tulevaisuutta varten.

Tällä hetkellä olen tosiaan korkeakouluharjoittelijana ulkoministerin kabinetissa. UM on täysin erilainen työpaikka kuin aiemmat: paljon lähemmäs omaa alaa ei kansainvälisen politiikan opiskelija pääse. Harjoittelijana työhöni kuuluu niin mapittamista, lukemista, raportointia kuin erilaisissa tilaisuuksissa käymistä. Sellaista tietoa, mitä täällä saa lukea ja tutkia, ei useimmissa paikoissa pysty oppimaan. Olen myös saanut kulkea monessa keskustelutilaisuudessa ministerin kanssa, joten olen ollut kärpäsenä katossa kuuntelemassa tapaamisia ja haastatteluja.”

Mikko (vas.), Henri, Anu ja Ilmari huhtikuussa 2015
Mikko (vas.), Henri, Anu ja Ilmari huhtikuussa 2015

Syyläisten kokemuksia kokosi tiedotusvastaava Alli Tiensuu

Mainokset