SYY-Tampereen UKK – Osa 2

Posted on Updated on

Julkaisimme lokakuussa SYY-Tampereen hallitustoimintaa käsitelleen blogikirjoituksen. Kysyttävää oli enemmän kuin ehdimme vastata, ja nyt jatkammekin mielenkiintoista aihetta esittelemällä hallituksemme jäsenten tehtävänkuvia. Jokainen hallituksen nykyinen jäsen kertoo lyhyesti omasta vastuualueestaan.

Puheenjohtaja (Antti Simi)

Puheenjohtajan tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että yhdistys toimii sen tarkoituksen mukaisella tavalla. Tähän kuuluu yhteistyön hoitaminen valtakunnantason järjestömme, alamme ainejärjestöjen sekä muiden yhteiskunta-alan opiskelijoiden kannalta tärkeiden toimijoiden kanssa. Lisäksi puheenjohtaja luonnollisesti johtaa hallituksen kokouksia, valmistelee esityslistat ja kutsuu kokoukset koolle. Puheenjohtajalla tulee olla myös kokonaiskuva siitä, mitä yhdistyksen sisällä tapahtuu.

Varapuheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava, eli kopo (Inka Mattiniemi)

Varapuheenjohtajan tehtävänä on toimia puheenjohtajan oikeana kätenä ja ottaa vastuulleen puheenjohtajan tehtävät sellaisissa tilanteissa, joissa puheenjohtaja on estynyt. Varapuheenjohtaja voikin toimia puheenjohtajana kokouksissa tai kasvona edustustilaisuuksissa. Työnjako puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan välillä on sovittavissa, joten jos tarvetta on, voi varapuheenjohtaja ottaa enemmän vastuuta. Kaudella 2016 puheenjohtajamme on ollut erittäin aktiivinen ja innokas, ja varapuheenjohtajuus on ollut lähinnä nimellistä. Varapuheenjohtajan tittelin voi mahdollisesti yhdistää johonkin muuhun tehtävään.

Koulutuspoliittinen vastaava on perillä yliopiston ja sidosorganisaatioiden koulutuspoliittisesta tilasta ja sen muutoksista. Tarvittaessa kopo tiedottaa jäsenistöä koskevista koulutuspoliittisista asioista, tekee aloitteita ja kannanottoja hallituksen käsiteltäväksi ja järjestää jäsenistölle koulutuspolitiikkaan liittyviä tilaisuuksia. Kopo on muiden hallituslaisten tavoin aktiivisesti mukana SYY-Tampereen ständeillä ja infoissa. Kopoilua voi jatkaa yhdistyksen ulkopuolella osallistumalla esimerkiksi Tamyn kopovaliokunnan avoimiin kokouksiin tai Tampere3 -tilaisuuksiin. Tamy itsessään pitää aktiivisesti huolta, että kopotoimijat pysyvät valveutuneina vuoden ympäri.

Sihteeri (Wilma Haapala)

Sihteerin tehtäviin kuuluu ensisijaisesti pöytäkirjoista huolehtiminen. Ennen kokousta sihteeri tekee esityslistan pohjalta pöytäkirjapohjan. Kokouksen aikana sihteeri seuraa käytyä keskustelua ja kirjaa pöytäkirjaan ylös keskustelun tärkeimmät ja keskeisimmät asiat. Kokouksen jälkeen sihteeri kirjoittaa pöytäkirjan puhtaaksi ja tarkistuttaa sen pöytäkirjantarkastajilla. Tehtävä vaatii aktiivista kokouksiin osallistumista ja niissä seuraamista. Sihteerinä oppii käsittelemään dokumentteja ja hahmottamaan kokousten rakenteen. Sihteerin työ ei ole erityisen kuormittava, joten aikaa jää myös muille hallitustehtäville.

Rahastonhoitaja (Veera Reko)

Onko taloushallinto sinulle pelottava käsite, joka tuo mieleen lähinnä suurten numeroiden pyörittelyä ja nenän eteen kasautuvia laskuja? Sitä se oli minullekin, kun aloitin viime tammikuussa Syy-Tampereen rahastonhoitajana. Rohkeus tarttua minulle entuudestaan tuntemattomaan aihepiiriin palkittiin kuitenkin toimintakauden aikana oivalluksilla ja oppimisen kokemuksilla, jotka koen suurena hyötynä tulevaisuutta ajatellen. Sain edelliseltä rahastonhoitajalta sekä SYY:n koulutuksista kattavan perehdytyksen tehtävään, jonka pohjalta oli mukava lähteä omaa pestiäni hoitamaan. Rahastonhoitajana tärkeimpiä tehtäviäni olivat laskujen maksaminen sekä kirjanpito. Toimintakauden aikana yllätyin positiivisesti siitä, miten helposti kaikki lopulta sujui.

Tiedotusvastaava (Anu Markkola)

Tiedotusvastaavana tekemistä riittää niin paljon kuin tekijältä löytyy intoa ja luovuutta. Tehtäviin kuuluu muun muassa yhdistyksen ajankohtaisista uutisista ja tapahtumista tiedottaminen sosiaalisen median kanavissa ja sähköpostilistalla, SYYn viestien jakaminen ja viestintä aine- ja muille järjestöille. Eläväinen ja oikein ajoitettu viestintä on tärkeää yhdistyksen toiminnasta kertomisessa, ja siksi se edellyttää myös suunnitelmallisuutta. Jos pidät blogin kirjoittamisesta, twiittaamisesta ja valokuvaamisesta tiedostusvastaavan pesti voi olla juuri sinun juttusi. Tiedostusvastaavia on useimmin kaksi, joten työtaakka ei paina liikaa hartioilla.

Ainejärjestövastaava (Suvi Mäkeläinen)

Ainejärjestövastaavana olen vastannut kuluneen vuoden suhteistamme yhteiskunnallista alaa Tampereen yliopistossa opiskelevien ainejärjestöihin. Toimenkuvaan on kuulunut yhteydenpito ainejärjestöihin, yhteisten tapahtumien järjestäminen ja ainejärjestöjen tiedottaminen SYY-Tampereen tapahtumista. Lisäksi olen välittänyt ainejärjestöjen asioita meidän suuntaamme. Vuoden aikana olemme muun muassa järjestäneet kaikille näille ainejärjestöille yhteisen tapaamisen, johon kutsuimme kaikkien hallitukset koolle ja kerroimme toiminnastamme ja yhteistyömahdollisuuksista.

Ekskursiovastaava (Emma Lindström)

Ekskursionvastaavan tehtäviin kuuluu työelämäekskursioiden eli työpaikkavierailujen järjestäminen jäsenistölle. Ekskursiovastaavana pääsee tutustumaan laajasti erilaisiin yhteiskunnallisten alojen työllistymiseen ja moniin mielenkiintoisiin työpaikkoihin niin valtio-, kunta-, yksityiseltä- että järjestösektorilta. Ekskursiovastaavana on vastuussa erilaisten vierailujen organisoinnista ja yhdessä viestintävastaavien kanssa myös tapahtumien markkinoinnista. Tehtävänä on olla aktiivisesti yhteyksissä alan työpaikkoihin, toimia linkkinä työpaikkojen ja opiskelijoiden välillä tapahtumia järjestettäessä sekä pitää huolen siitä, että ekskursioiden ohjelma on mahdollisimman mielenkiintoista ja antoisaa. Ekskursioita on perinteisesti järjestetty sekä paikallisella tasolla että muualle Suomeen, yleisimmin Helsinkiin. Tämän lisäksi ekskursiovastaavalle kuuluu yhtälailla myös hallituksen yleiset tehtävät, kuten edustaminen ständeillä ja muissa tapahtumissa.

Liittohallitusedustaja (Alli Tiensuu)

SYY-Tampereen liittohallitusedustaja edustaa tamperelaisia SYYn jäseniä valtakunnallisesti SYYssä. Liittohallitus kokoustaa noin kerran kuukaudessa. Liittohallitus koordinoi valtakunnallista edunvalvontaa, toimintaa ja kampanjoita. Liittohallitusedustaja pääsee vaikuttamaan SYYn suuriin linjoihin, tutustumaan hyvin tyyppeihin eri puolilta Suomea ja liittohallituksen sisäisestä pestistä riippuen hoitamaan esimerkiksi edunvalvontaa, alumnisuhteita tai viestintää.

 

SYY-Tampereen syyskokous järjestetään tiistaina 8.11 kello 15. Tässä kokouksessa valitaan uusi hallitus vuodelle 2017. Toivottavasti näemme jäseniämme siellä suurella joukolla!

 

12654201_10207716435684428_6256924743850731435_n
SYY-Tampereen hallituksen jäseniä oikealta alkaen: Veera Reko, Wilma Haapala, Saara Salmi, Mikko Lampo, Riikka Liljeroos, Antti Simi, Emma Lindsröm, Suvi Mäkeläinen ja Alli Tiensuu.
Mainokset