Exculla Staabin kanssa 5.3.

Posted on

Maanantaina 5.3.2018 SYY-Tampere Ry ja hallintotieteilijöiden ainejärjestö Staabi Ry järjestivät yhteistyössä  vuoden ensimmäisen excursion, joka suuntautui Tampereen kaupunkiseutuun. Suureksi onnekseni pääsin myös itse osallistumaan tapahtumaan! Tilaisuudessa esittäytyivät myös MAL-verkosto (www.mal-verkosto.fi) sekä Business Tampere (www.businesstampere.fi). Tapahtuma oli todella monipuolinen ja saimme konkreettisia vinkkejä parista harjoittelupaikasta. Fuksina sain myös varmuutta siitä, että meidän osaamiselle todella on kysyntää ja kannattaa opiskella juuri sitä, mikä eniten kiinnostaa! Tiivistän seuraavaksi hieman tilaisuuden antia, sillä itselleni ainakin kohteet olivat melko tuntemattomia.

Tampereen kaupunkiseutu (www.tampereenseutu.fi) koostuu useammasta työryhmästä, jotka suunnittelevat ja työstävät  ideoita, jotka etenevät myöhemmin kuntien johtajille hyväksyttäviksi. Mukana ovat Tampere sekä seitsemän läheistä kuntaa. Heidän pääviestinsä opiskelijoille painotti monialaisuutta, verkostoja sekä yhteistyö- ja viestintätaitoja. Myös tiedon analysointitaidot nousivat esiin puheenvuoroissa. Kuntasektori koettiin hyväksi työpaikaksi, sillä oman työn vaikutukset kuntalaisten elämään ovat helposti havaittavissa. Heillä on avoinna yksi harjoittelupaikka: http://www.tampereenseutu.fi/ajankohtaista/haussa-korkeakouluharjoittelija/

Tiiviisti kaupunkiseutuun liittyen meille esittäytyi seuraavaksi MAL-verkosto eli maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto. Kyseessä on organisaatio, joka tukee kuntien välistä yhteistyötä sekä kasvavien kaupunkiseutujen kehitystä. Rakenteellisesti verkosto sijoittuu valtion ja kaupungin välille. Heidän esityksissään nousi esiin hyöty politiikan tuntemuksesta sekä neuvottelutaidot ja tiedolla johtaminen. Edelleen painotettiin myös verkostojen hallintakyvyn merkitystä. Analysointiin liittyen tuotiin esiin meidän alan vahvuus, eli olennaisen tiedon erottaminen suuresta aineistosta. Osittain tähän teemaan liittyen myös MAL-verkostossa on auki harjoittelupaikka! http://www.mal-verkosto.fi/ajankohtaista/264/mal-verkosto_hakee_korkeakouluharjoittelijaa_tampereelle

Viimeisenä mutta aivan yhtä mielenkiintoisena esittäytyi Business Tampere (entinen Tredea), joka toimii kaupunkiseudun alla, edistäen Tampereen seudun elinkeinopalveluja. Osakeyhtiö on jaoteltu kolmeen osaan: uudistuva teollisuus, älykkäät kaupunkiratkaisut sekä elämystalous. Eräänä tärkeänä tavoitteena heillä on kansainvälisen osaamisen kytkeminen Tampereen seutuun sekä Tampereen markkinoiminen ulkomaille. Samat osaamisen ydinasiat tulivat esiin myös tässä esittelyssä, painottaen kansainvälisyyttä sekä oman osaamisen markkinointia. Business Tampere kannusti kaikkia opiskelijoita osallistumaan järjestämiinsä seminaareihin, liittymään Talent Tampereen LinkedIn-ryhmään sekä tutustumaan heidän nettisivuihin!

Kokoavasti voisi sanoa kohteemme painottaneiden sitä, että opinnot valmistavat työelämään, mutta työ opettaa tekijäänsä ja asenne ratkaisee työnhaussa!
Terkuin Henna, SYY-Tampereen varapuheenjohtaja 2018
WhatsApp Image 2018-03-05 at 22.12.34.jpegWhatsApp Image 2018-03-05 at 22.12.35.jpeg
WhatsApp Image 2018-03-05 at 22.12.35 (1).jpeg
Mainokset