Uuden hallitusvuoden tervehdys!

Posted on Updated on

Hallituskausi alkaa keskellä kovinta kesätyö- ja harkkapaikkahakusesonkia. Monien kuulumisissa pyörivät jälleen cv-kuvat, työpaikkailmoitussivustot ja ”pitäs tehdä työhakemuksia” -päiväohjelmat. Itselleni neljännen vuosikurssin opiskelijana uutta on tällä kertaa se, että yhä useampi kaveri on oikeasti saanut sen oman alan harkkapaikan tai tullut kutsutuksi varteenotettaviin haastatteluihin.

Tämä muutos on herättänyt miettimään sitä, missä vaiheessa opintoja tulisi orientoitua työelämään. Yhteiskuntatieteellisillä aloilla, jotka harvoin valmistavat suoraan tiettyyn ammattiin, huoli työelämästä vaikuttaa olevan läsnä ihan fuksivuodesta alkaen. Toisaalta opintojen loppupuolella aiheeseen aletaan ottaa tarkoitushakuisempaa ja konkreettisempaa kontaktia, kun elämänvaihe ihan tosissaan edellyttää seuraavan askelman löytymistä. Työelämätietous, omien kykyjen ja kiinnostuksen kohteiden sijoittaminen palkkatyön maailmaan, rakentuu ja kehittyy kuitenkin koko opintojen kaaren aikana: ilman jonkinasteista kokonaiskuvaa tulevasta opiskelu tuntuu helposti puuduttavalta, mutta toisaalta omaa asiantuntijatehtävien tason osaamista on melko mahdotonta kiteyttää, ellei sitä ole ehtinyt myös kerryttää ja reflektoida.

Pidänkin tärkeänä, että SYY-Tampereen toiminnasta jäisi jotain käteen jokaisen vaiheen opiskelijalle – uraohjukselle, jolla opinnot ovat vain polttoainetta valmiiksi valittuun tavoitteeseen pääsemiselle; kandiopiskelijalle, joka haluaa tehdä jotain mielenkiintoista ja relevanttia, mutta omaa suuntaa on vaikea nähdä selkeästi; maisteriopiskelijalle, joka on jo selvinnyt pitkälle ja opiskelun vaihtuminen työnantajan tavoitteiden eteen työskentelyyn häämöttää; ja niille x- tai n-vuosien tyypeille, joita mietityttää vähän kaikki tai ei mikään. Taustaorganisaatioidemme tuella ja porukalla yhdessä näkökulmia muotoillen ja vaihtaen työelämärelevantti osaaminen on mahdollista hioa erottuvaksi ja näkyväksi.

Hallitus itse hioo osaamistaan tulevien päivien aikana ahkeraan: viikonlopun Aktiivipäivillä opimme SYY-hommien jujut ja TREY:n Järjestöstartista käymme hakemassa oppia sekä vertaistuttuja opiskelijajärjestötoiminnan pyörittämiseen. Näillä eväillä sekä monipuolisten ja osaavien tyyppien energialla lähdetään uuteen vuoteen. Haluamme olla se taho, jolta saa jeesiä työelämän ja sen parissa korostuvaan osaamisen kartoittamiseen. Jos sulle sopivaa tapahtumaa tai työelämätietoutta ei ole näkynyt, pistä ihmeessä viestiä (kanavina esim. Facebook, Instagram tai henkilökohtaisesti hallituslaisille) niin mietitään yhdessä jotain uutta!

Henna Salminen, SYY-Tampere ry:n puheenjohtaja